USLUGE

THE ACCOUNTANT USLUGE

The Accountant nudi kvalitetno, ažurno i maksimalno odgovorno vođenje vaših poslovnih knjiga. Za vas možemo obavljati kompletno vođenje knjiga ili nam možete prepustiti samo određena područja. U mogućnosti smo da izađemo u susret svim poslovnim zahtevima naših klijenata i prilagodimo usluge velikim, srednjim i malim preduzećima. Osnovno načelo nam je kvalitet koji nudimo u okviru širokog spektra naših usluga:

Računovodstvo

 • Usluge računovodstva
 • Vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga
 • Računovodstvo osnovnih sredstava
 • Priprema finansijskih i statističkih izveštaja
 • Priprema konoslidovanih finansijskih izveštaja
 • Priprema poreskih prijava
 • Obračun PDV-a
 • Priprema internih izveštaja
 • Materijalno računovodstvo
 • Planiranje i priprema budžeta

Obračun zarada

 • Obračun zarada
 • Testni obračuni zarada
 • Priprema podataka za zarade: evidencija radnog vremena, benefiti, prekovremeno, odmori, odsustva, bonusi, jubilarne nagrade...
 • HR mape – evidencija podataka o zaposlenima
 • Priprema internih izveštaja
 • Priprema podataka za e-banking i knjiženje
 • Vođenje personalnih mapa
 • Obračun zarada za nerezidentne
 • Priprema poreskih prijava
 • Savetovanje iz oblasti obračuna zarada kao i poreza i doprinosa povezanih sa tim
 • HR savetovanje

Administrativne usluge

 • Otvaranje preduzeća
 • Registracija adrese na našem sedištu
 • Prijem službene pošte
 • Otvaranje računa
 • Priprema zahteva, molbi, obrazaca

Poresko savetovanje

 • Oporezivanje fizičkih lica porezom na dohodak
 • Oporezivanje pravnih lica
 • Porez po odbitku
 • Porez na dodatnu vrednost
 • Porez na imovinu
 • Zastupanje pri poreskoj kontroli
 • Transferne cene
 • Poreski due diligence